Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 3 - Projekt współpracy

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Opolskie szlakiem LGD zapraszamy do składania ofert na: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę map turystycznych

Szczegóły zapytania znajdują się w załączeniu.

Oferty należy składać na adres biura Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna", Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka do dnia 29 października 2012 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia.

Projekt pn. Opolskie szlakiem LGD finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2012-10-22

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II