Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe - wycieczka edukacyjna

W związku z realizacja Projektu pn. Równamy do najlepszych! w ramach POKL, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zorganizowanie dwudniowej wycieczki edukacyjnej dla 45 uczniów i uczennic Szkół Podstawowych z obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej do Wieliczki i Krakowa.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie jest wysyłane do min. 3 potencjalnych oferentów, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

2011-12-19

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II