Brzeska Wieś Historyczna

Zmiana terminu szkolenia!

Informujemy, że nastapiła zmiana w terminie szkolenia z zakresu przygotowania i rozliczania małych projektów.

Szkolenie nie odbędzie się 22 marca, lecz 25 marca 2011 r. o godzinie 14:00.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w szkoleniu poprzez:

- mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl lub

- telefon: 774129021, 774128021 lub

- bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72, 49-332 Olszanka

Szkolenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

2011-03-09

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II