Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/2014

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostarczenie wyżywienia dla uczniów i uczennic szkół z obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej tj. z Gminy Lewin Brzeski, Olszanki.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332Olszanka.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dostarczenie wyżywienia w ramach projektu SzOK w Gimnazjach”

Ofertę złożyć należy do dnia 6 lutego 2014 r. do godz. 12:00

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszenia - zapytania ofertowego znajduje się do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 774129021, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Mokrzyczak-Chudy

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu SzOK w Gimnazjach! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2014-01-22

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II