Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie w ramach ASOS 2015

Zaproszenie do składania ofert

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” z siedzibą  w Krzyżowicach, informuje iż w związku z rozpoczęciem zadania pn. Akademia Seniorów planuje się zakup następujących usług/towarów:

1. Przeprowadzenie zajęć  z zakresu Nowych technologii dla osób powyżej 60 r. życia,

12 szkoleń x 30 godzin lekcyjnych, miejsce przeprowadzenia zajęć:

3 cykle: Gmina Olszanka, 3 cykle: Gmina Lewin Brzeski, 3 cykle: Gmina Skarbimierz i 3 cykle: Gmina Oława, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2015, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2015; Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć informatycznych oraz przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dorosłymi, w tym z seniorami.

2. Przeprowadzenie zajęć  z zakresu Treningu umysłu dla osób powyżej 60 r. życia,

4 cykle szkoleniowe x 30 godzin lekcyjnych, miejsce przeprowadzenia zajęć:

1 cykl: Gmina Olszanka, 1 cykl: Gmina Lewin Brzeski i 1 cykl: Gmina Skarbimierz i 1 cykl: Gmina Oława, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2015, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2015; Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów pamięci/umysłu i doświadczenie w pracy z dorosłymi, w tym z seniorami.

3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu Edukacji zdrowotnej i profilaktycznej dla osób powyżej 60 r. życia, 20 spotkań x 3 godziny lekcyjne, miejsce przeprowadzenia zajęć:

5 spotkań: Gmina Olszanka, 5 spotkań: Gmina Lewin Brzeski, 5 spotkań: Gmina Skarbimierz i 5 spotkań: Gmina Oława,  przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2015, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2015; Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia Edukacji zdrowotnej i profilaktycznej dla dorosłych, w tym seniorów.

4. Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla osób w wieku powyżej 60 r. życia,

20 zajęć x 12 miejscowości x 1 godzina zegarowa, miejsce przeprowadzenia zajęć:

20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Olszanka, 20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Lewin Brzeski, 20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Skarbimierz i 20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Oława, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2015, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2015; Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, z naciskiem na zajęcia dla seniorów. 

5. Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej (zajęcia teatralne) dla osób powyżej 60 r. życia, 15 zajęć x 1 miejscowość x 3 godziny zegarowe, miejsce przeprowadzenia zajęć:

15 zajęć x 1 miejscowość: Gmina Olszanka, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2015, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2015;

- Zakup materiałów na zajęcia: rekwizyty i niezbędne materiały na zajęcia teatralne

6. Transport:

 a) 200 seniorów i seniorek do teatru w Opolu (maj/czerwiec 2015)

b) 200 seniorów i seniorek do opery we  Wrocławiu (październik/listopad 2015)

c) 200 seniorów i seniorek na Spotkanie integracyjno-kulturalne

7. Zakup :

a) 5 ryz papieru

b)1 toner

c) 200 znaczków pocztowych

d) 200 zaproszeń dla seniorów i seniorek

e) 200 drobnych upominków dla seniorów.

7. Dostarczenie poczęstunku na Spotkanie integracyjno-kulturalne dla 200 seniorów/seniorek

8. Występ kabaretu prowadzonego przez seniorów na spotkaniu integracyjno-kulturalnym.

Ceny ofert uwzględniać muszą wszystkie zobowiązania, muszą być podane cyfrowo i słownie.

Podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanych zadań mogą złożyć swoje oferty w terminie do 30.04.2015 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia –biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny z wybranym oferentem oraz do nie podpisania umowy z żadnym wykonawcą.                                                                       

Szczegółowe  informacje udzielane będą w biurze LGD, pod numerami  telefonów: 774129021 lub 774128021.

 Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

2015-04-23

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II