Brzeska Wieś Historyczna

O nas

Lokalna Grupa Działania „Brzeska Wieś Historyczna” powstała w 2006 r. w ramach: „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich. 

Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 września 2006 r. jako stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” i funkcjonuje obecnie na terenie 3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz (Województwo Opolskie, Powiat Brzeski).

Celem LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna" jest Ewa Rosińska. Dokładne informacje o władzach Grupy znajdą Państwo w dziale "WŁADZE".

Siedzibą LGD "Brzeska Wieś Historyczna" jest Pałac mieszczący się w miejscowości Krzyżowice w Gminie Olszanka.
Obecnie Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna"  liczy około 80 członków zwyczajnych.

Każdy, kto działa lub chce działać na rzecz zrównoważonego rozwoju mikroregionu „Brzeska Wieś Historyczna”, zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy), jak również osoby prawne (m. in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej (rady sołeckie, grupy odnowy wsi, domy kultury itd.), jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć sie do naszych prac.

Chętnie nawiążemy również współpracę z innymi partnerstwami i lokalnymi grupami działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

 


2010-04-22

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II