Brzeska Wieś Historyczna

Cele Brzeskiej Wsi Historycznej

 

Poniżej znajdują się cele ogólne oraz szczegółowe LGD, które zostały wyznaczone na podstawie analizy SWOT oraz specyfiki obszaru "Brzeska Wieś Historyczna", które powstały po szerokich konsultacjach społecznych.

Cele ogólne nawiązują również do wniosków raportu, który został opracowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu na zlecenie LGD.
Zarówno wnioski opisane w Raporcie, jak i analiza SWOT wykazują potrzebę inwestycji w edukację i rozwój mieszkańców obszaru, w tym szczególnie młodzieży oraz wdrożenie działań na rzecz pobudzenia w mieszkańcach aktywności w zakresie kultywowania zasobów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych - cel ogólny 1.
Raport oraz wyniki Analizy SWOT wykazały też ogromne potrzeby w zakresie poprawy estetyki wsi, zagospodarowania centrów wsi, ekspozycji walorów XIX architektury wiejskiej, modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich, Domów Kultury oraz pozostałych obiektów sportowo rekreacyjnych i kulturalnych - odpowiada na te potrzeby cel ogólny 2.

Zgodnie z celami ogólnymi wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wzrostu jakości życia na terenie Brzeskiej Wsi Historycznej, są to cele adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru.

Poniżej znajduje sie do pobrania dokument z zestawieniem celów ogólnych i szczegółowych wraz ze wskaźnikami mierzącymi stopień realizacji celów. 

2010-04-22

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II