Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2014

Zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację:

- indywidualnego doradztwa oraz kompleksowej pomocy z zakresu aplikowania o środki na realizację operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (szczegółowe określenie rodzaju działań objętych doradztwem zależeć będzie od zapisów poszczególnych naborów ogłaszanych przez LGD w 2014 r.).

- wsparcie wnioskodawców będących w trakcie realizacji i rozliczania wniosków już dofinansowanych tj. wniosków, na które została podpisana umowa z UM Województwa Opolskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

Ofertę złożyć należy do dnia 27 stycznia 2014 r.  do godz. 15.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

2014-01-20

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II