Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 2/PROW/2014

Zapraszamy do składania ofert cenowych na organizację 2-dniowego wyjazdowego szkolenia aktywizującego dla 25 osób zamieszkujących obszar Gminy Olszanka, Lewin Brzeski i Skarbimierz do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie, gdzie prężnie i aktywnie realizowane były zadania w ramach PROW.

Celem wyjazdu jest pokazanie dobrych przykładów wykorzystania środków w ramach Leader oraz aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz rozwoju własnych miejscowości. Ponadto celem wyjazdu jest pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru, co ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia jakości życia na obszarze

Termin Szkolenia wyjazdowego aktywizującego: w dni robocze między 2, a 13 czerwca  2014 r

 Do oferty należy obligatoryjnie załączyć Program Szkolenia wyjazdowego aktywizującego na 2 dni.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 Ofertę złożyć należy do dnia 23 kwietnia 2014 r.  do godz. 15.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak-Chudy.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Poniżej znajduje się do pobrania pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty.

 

 

2014-04-16

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II