Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 2/PROW/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PROW/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu i wydruku 1500 sztuk folderu, które będą informowały o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- ilość sztuk materiałów informacyjnych/folderów: 1500 sztuk

- format A4 poziomy lub pionowy (210 mm x 297 mm)

- ilość stron: 28 + 4 (okładki)

- papier (okładka + środek): kreda mat 300 [g/m2] + kreda mat 170 (g/m2)

- kolory (okładka + środek): 4/4 (pełen kolor obustronnie)

- uszlachetnianie (okładka) : folia matowa + lakier UV 1/0

- na materiale informacyjnym umieszczane mają być logotypy zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2007-2013

- projekt materiału informacyjnego/folderu przygotowany ma być na podstawie zdjęć otrzymanych od Zamawiającego oraz na podstawie zdjęć wykonanych przez Wykonawcę.

- wykonawca wykona sesję fotograficzną miejsc ważnych dla opracowania materiału informacyjnego/folderu (1 dzień sesji)

- termin wykonania usługi (dostarczenia materiałów informacyjnych/folderów do siedziby zamawiającego): do 29 maja 2015 r.

 Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie materiałów informacyjnych/folderów do siedziby Zamawiającego

Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto oraz cenę netto za 1 sztukę materiału informacyjnego/folderu, cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

Ofertę złożyć należy do dnia 12 lutego 2015 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

Pełna treść ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 2/PROW/2015 znajduje sie do pobrania poniżej. 

 

 

 

2015-02-04

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II