Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 4/PROW/2015

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozliczania wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Czas trwania szkolenia: 1 szkolenie x 8 godzin lekcyjnych

Termin szkolenia: Szkolenie musi się odbyć do dnia 31 marca 2015 r.

Miejsce oraz warunki szkolenia:  salę wraz z niezbędnym sprzętem audiowizualnym zabezpiecza zamawiający, szkolenie odbędzie się na obszarze działania LGD Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” .

Zakres usługi obejmuje:

            - przeprowadzenie 1 szkolenia z zakresu rozliczania  wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” oraz Odnowa i rozwój wsi.

            - przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 15 uczestników Szkolenia np. w formie wydrukowanej prezentacji.

Ofertę złożyć należy do dnia 19 marca  2015 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszenia znajduje sie do pobrania poniżej.

 

 

2015-03-11

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II