Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 5 i 6/PROW/2015

Zapytanie nr 5/PROW/2015

 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu i wydruku 500 sztuk teczek, które będą informowały o projektach zrealizowanych  przez Beneficjentów/Stowarzyszenie (na teczce będą umieszczone zdjęcia ze zrealizowanych projektów przez Beneficjentów/Stowarzyszenie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ilość sztuk materiałów informacyjnych/teczek: 500 sztuk

format A4+ ,

papier: kreda matowa obustronnie powlekana 350 g/m2,

druk: w pełnym kolorze jednostronnie,

uszlachetnianie: folia błysk jednostronnie,

na materiale informacyjnym umieszczane mają być logotypy zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2007-2013,

projekt materiału informacyjnego/teczki przygotowany ma być na podstawie zdjęć otrzymanych od Zamawiającego,

termin wykonania usługi (dostarczenia materiałów informacyjnych/teczek do siedziby zamawiającego): do 15 czerwca 2015 r.


Zakres usługi ponadto obejmuje:

   - dostarczenie materiałów informacyjnych/teczek do siedziby Zamawiającego

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl

 

Ofertę złożyć należy do dnia 5 czerwca 2015 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 5/PROW/2015 znajduje sie do pobrania poniżej.

 

Zapytanie 6/PROW/2015

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu długopisów metalowych z grawerem zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ilość długopisów: 150 sztuk,

długopis metalowy Ø 10 mm,

materiał: aluminium,

wymiary: 135 mm x 10 mm,

wielkość graweru: 65 x 6 mm,

grawer promocyjny zawierający: 1. logo UE z podpisem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 2. logo LEADER, 3. logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW oraz 4 logo Stowarzyszenia,

termin wykonania usługi (dostarczenia materiałów promocyjnych/długopisów do siedziby zamawiającego): do 15 czerwca 2015 r.

  

Zakres usługi ponadto obejmuje:

 - dostarczenie długopisów do siedziby Zamawiającego

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl

 

Ofertę złożyć należy do dnia 5 czerwca 2015 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 6/PROW/2015 znajduje sie do pobrania poniżej.

 

2015-05-27

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II