Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 7/PW/2014

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” w imieniu własnym oraz z upoważnienia:

-         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,

-         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,

-         Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”,

-         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,

-         Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”,

-         Stowarzyszenia Kraina św. Anny,

-         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi,

-         Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

podaje do publicznej wiadomości informację o zapytaniu dotyczym insertu  - ogółem 150 000 sztuk Folderów B5 na terenie województwa dolnośląskiego oraz śląskiego w miesiącu kwietniu oraz maju 2014 r.

Pełna treść informacji znajduje się do pobrania w załączeniu.

Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania do godz. 11.00 dnia 4 kwietnia 2014r. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta w ramach zapytania nr 7/PW/2014”.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współpracy Opolskie Szlakiem LGD ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

2014-03-28

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II