Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 9/PROW/2013

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                    Krzyżowice, 09.12.2013 r.

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/PROW/2013

(dotyczy zakupu nagród dla sołectw w ramach konkursu na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                   

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.    Przedmiotem zamówienia jest;

1.1    Zestaw kawowy

1.2    Lodówka bez zamrażalnika

1.3    Patelnia gazowa 3 palnikowa

1.4    Termosy

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1  Zestaw kawowy ma zawierać:

- 102 filiżanki (220 ml) ze spodkami okrągłymi (f14-15 cm) 

- 102 talerzyki deserowe okrągłe (f14-16 cm) 

- 10 talerzy do ciasta (f 31 cm)

- 10 cukiernic

- 10 dzbanków do mleka 

- 1 półmisek (f 35 cm)

Zestaw kawowy wykonany ma być z białego szkła hartowanego odpornego na zmiany temperatury, uderzenia i zarysowania. Elementy mają mieć możliwość mycia w zmywarce i używania w mikrofali. Wszystkie elementy mają być w kolorze białym 

1.2  Lodówka bez zamrażalnika

- ilość sztuk: 1

- wysokość  min. 175cm
- szerokość ok.  60cm
- głębokość ok. 65cm
- pojemność:  min. 360 l
- rozmrażanie: automatyczne
- gwarancja:  min. 2 lata
Lodówka ma zawierać: min. 5 szklanych regulowanych półek, min. 1 pojemnik na warzywa, min.1 półkę na butelki, min. 5 balkoników na drzwi

1.3 Patelnia gazowa 3 palnikowa:

- ilość sztuk: 1

- wymiary patelni:  szer. x gł. x wys.  65 x 53 x 27 cm,
- wykonana:  ze stali nierdzewnej
- zasilana:  gazem propan butan,
- zapalnik: piezo-elektryczny

- gwarancja: min. 1 rok
Zestaw ma zawierać: przewód gazowy i reduktor oraz 2 misy  (2 x ½) o głębokości  min. 150 mm i min. 60 mm,
Urządzenie musi posiadać  atest CE 

1.4  Termosy do kawy/herbaty z pompką

- ilość sztuk: minimum 6

- wysokość:  ok. 35 cm,
- pojemność: ok. 2,5  litra,
- wykonany:  stal nierdzewna oraz tworzywo sztuczne
- wkład: stalowy
- system zamykania termosu: od góry, samozamykający się po dociśnięciu
 - gwarancja: min. 1 rok

 

3. Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie poszczególnych produktów do siedziby zamawiającego

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Termin realizacji dostawy produktów: najpóźniej do 24 grudnia 2013 r.

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto oraz cenę netto poszczególnych produktów o parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi

2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

3. Ofertę złożyć należy do dnia 16 grudnia 2013 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

V. OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 17 grudnia 2013 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2013-12-09

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II